Borang e lhdn 2013 majikan download adobe

Borang ini boleh dimuat turun dan diguna pakai dalam format pdf dan excel nota panduan. Pe ndaftaran atau lainlain 8 tarikh terima 1 tarikh terima 2 tarikh terima 3 untuk kegunaan pejabat lembaga hasil dalam negeri malaysia penyata oleh. Potongan khusus bagi perbelanjaan ke atas saham perbendaharaan. Untuk makluman, majikan dikehendaki melengkapkan dan mengemukakan satu penyata yang dilampirkan. Majikan dikehendaki membayar caruman syer pekerja berdasarkan jadual ini.

Pada skrin e borang, pilih jenis borang dan klik tahun taksiran yang berkaitan. Apakah tindakan yang perlu diambil sekiranya perniagaan milikan tunggal perkongsian yang tidak beroperasidor man tetapi telah menerima borang. Lembaga hasil dalam negeri malaysia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Majikan juga dikehendaki mengemukakan borang nyata majikan borang e tidak lewat daripada 31 mac setiap tahun mengikut peruntukan subseksyen 831 akta. Soalan lazim borang e pertanyaan am pekerja yang mana. Lembaga hasil dalam negeri malaysia bersama membangun negara aha, 5 apr 2020 eng mal. Bncp dan borang anggaran yang disediakan dalam efiling adalah seperti berikut. Adalah dimaklumkan bahawa lembaga hasil dalam negeri malaysia lhdnm akan menaik taraf sistem atas talian bagi membolehkan akses berterusan ke semua sistem lhdnm. Borang pelt 20 borang ini boleh dimuat turun dan diguna pakai. Spesifikasi pengiraan pcb 20 menggunakan kaedah pengiraan berkomputer soalan ujian spesifikasi mtd 20 hanya untuk pembekal perisian penggajianmajikan yang. Majikan 2 e 3 status majikan 1 kerajaan 2 berkanun 3 swasta no. Majikan perlu mendaftar fail majikan terlebih dahulu sebelum menghantar borang e.

Perisian adobe acrobat reader versi terkini sekurangkurangnya versi. Prosedur permohonan relif prosiding resolusi pertikaian prp. Sila pilih tahun taksiran, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 20, 2012, 2011, 2010, 2009. Borang e saraan bagi tahun 1 nama majikan seperti didaftarkan no. Sehubungan itu, keseluruhan rangkaian sistem lhdnm meliputi ezhasil, bantuan sara hidup dan bantuan prihatin nasional akan ditutup bagi tujuan penyelenggaran seperti berikut.

18 768 380 1202 730 636 209 61 1302 684 1512 558 934 1307 1001 1055 1018 360 750 81 144 862 585 354 1069 1218 1232 1290 621 201 1047 1338 777 372